Fit for 55 – připravte na změnu i vaši budovu. Rádi vám s tím pomůžeme

Už jste slyšeli o Fit for 55? Jedná se o balíček legislativních návrhů Evropské komise, které mají do roku 2030 pomoci snížit evropské emise skleníkových plynů o 55 % (v porovnání s rokem 1990). Tento ambiciózní plán zahrnuje různé sektory, a to včetně energetiky, dopravy i stavebniho průmyslu. Jedním z jeho klíčových cílů je dosažení uhlíkové neutrality EU do roku 2050.

Jak se Fit for 55 projeví přímo u nás? V Česku opatření uloží povinnost snížit emise o 26 % ze silniční dopravy, vytápění budov, zemědělství, malých průmyslových provozů a nakládání s odpady. A to do roku 2030 v porovnání s rokem 2005.

Nové stavby? Pouze uhlíkově neutrální

V rámci plánu Fit for 55 se výstavba nových budov stává velmi důležitým tématem. Podle nových norem musí tyto budovy vyrobit stejné množství energie, kolik potřebují na svůj provoz a minimalizovat svůj dopad na životní prostředí. Z toho důvodu musí být navržené tak, aby byly bezemisní

Fit for 55 a stávající budovy

Nastavené podmínky pro nové stavby jsou jasné. Ale co stávající budovy? Ty musí být v rámci plánu renovovány tak, aby splňovaly nové nároky na úsporu energie a emise skleníkových plynů. Renovace budov pro splnění těchto podmínek bude tím pádem naprosto klíčová. Je třeba počítat s tím, že od roku 2027 budou zpoplatněné i emise z vytápění budov. Pokud se tedy chcete vyhnout těmto novým finančním výdajům, využijte zbývající čas pro odpovídající renovaci vaší budovy, a především také dotace, které vám s ní pomohou. 

Proč je důležité, aby stavby byly uhlíkově neutrální? Emise skleníkových plynů z budov totiž představují významný podíl na celkových emisích. Podle Evropské komise se jedná o více než 40 % z emisí CO2 v Evropě.

Renovace budov krok za krokem

Nejdříve bude u každé stavby třeba provést tzv. energetický audit, což je detailní vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Tento audit se zaměří na zhodnocení všech aspektů stavby, jako je:

  • vytápění,
  • klimatizace,
  • osvětlení,
  • ventilace,
  • izolace.

Cílem energetického auditu je určit, jaké úpravy a změny jsou nezbytné pro dosažení požadovaných úrovní energetické účinnosti stavby. Dále vám energetický audit nastaví přibližný rozpočet na navržená opatření a seznámí s možností čerpání dotací.

Po jeho provedení poté dojde k navržení a implementování úprav, které zlepší energetickou účinnost budovy a sníží emise skleníkových plynů. Tyto úpravy mohou zahrnovat:

  • izolaci stěn a stropů,
  • výměnu oken a dveří,
  • modernizaci systémů vytápění, klimatizace, osvětlení a ventilace,
  • instalaci obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely nebo tepelná čerpadla.

Tyto úpravy přinesou nejen užitek pro naše životní prostředí, ale zlepší také kvalitu života uvnitř budov a pomohou snížit náklady na spotřebu energií.

Podpora ze strany Evropské unie

V rámci Fit for 55 jsou k dispozici různé finanční nástroje a pobídky pro podporu renovace stávajících budov. Evropská unie má v plánu vytvořit tzv. Renovační vlnu, která bude zahrnovat rozsáhlé investice do oblasti energetické účinnosti a obnovy budov. Tento program bude mít za cíl podpořit renovaci více než 35 milionů staveb v EU do roku 2030 a vytvořit tím až 160 000 pracovních míst.

Pusťte se do renovace vaší budovy a vydejte se na cestu ekologického a energeticky efektivního řešení. Rádi vám s tím pomůžeme! Domluvte si konzultaci zdarma a zbytek už nechte na nás. Zajistíme energetický audit, dotace i realizaci.

Stačí nás kontaktovat na telefonním čísle +420 736 669 770 nebo e‑mailem info@pfm-service.cz a domluvíme se na podrobnostech.