Facility audit

Zkontrolujeme stav vaší nemovitosti. Najdeme její kritická místa i skrytý potenciál. Díky auditu získáte jistotu – své nemovitosti můžete důvěřovat. Ve všech ohledech a na 100 %.

Audit Obchodního domu Klášter v Brně [případová studie]

3.400.000 Kč

náklady na realizaci úsporných opatření.

2,5 roku

návratnost investice.

1.400.000 Kč

roční úspora za provoz objektu.

Ukázat studii

Co audit obsahuje?

Očekávejte detailní doporučení, konkrétní čísla a přehledné tabulky. Žádné obecné řeči.

 • Posouzení technického stavu,
 • energetický audit,
 • zjištění stávající struktury nákladů,
 • BOZP a PO,
 • posouzení souladu revizí a kontrol s legislativou,
 • posouzení personálu a organizační struktury,
 • zjištění stavu provozních služeb: pojištění, ostraha, úklid, kolaudace, odpadové hospodářství, nájemní smlouvy apod.,
 • návrhy na jednotlivá provozní a technická opatření.

Komu a kdy se audit vyplatí

Audit využijí majitelé či provozovatelé nemovitostí různé velikosti a zaměření. 

 • Komerční objekty,
 • rezidenční nemovitosti,
 • hotely,
 • nemocnice,
 • průmyslové a logistické areály včetně veřejných institucí.

“Měli jsme pocit, jako bychom šli s kůží na trh. Auditoři nás rozebrali na atomy. Prošli každý metr budovy a zjišťovali naprosto vše: co děláme, jak a proč. Výstupem byl 60stránkový dokument, jak s minimálním úsilím získat z nemovitosti co největší užitek. Kdybych měl audit zhodnotit, vidím 2 hlavní přínosy – získal jsem lepší vhled do stavu celého objektu a také pocit jistoty, že mám vše pořádku a nehrozí mi žádná pokuta ani vyhoření budovy.”

Petr Prokš, Urbanon

Jak probíhá audit krok za krokem

1

Zkontrolujeme nemovitost

a způsob, jakým je o ni postaráno.


2

Vyhodnotíme stav

po technické, legislativní a procesní stránce.


3

Vypracujeme zprávu

s řešením, kde a jak konkrétně ušetřit a co vylepšit.


4

Zrealizujeme úpravy

a zajistíme projektový management.