Chytré budovy: Revoluce v IoT technologiích

Chytré budovy, známé také jako inteligentní nebo IoT budovy, představují vzrůstající trend v oblasti technologických inovací. Tyto moderní stavby jsou navrženy tak, aby byly energeticky efektivní, zajišťovaly vyšší úroveň pohodlí i bezpečnosti pro jejich obyvatele a uživatele. IoT technologie zde hrají klíčovou roli — poskytují řadu inovativních možností, od monitoringu energií, přes ochranu dat, až po vytvoření produktivního a zdravého pracovního prostředí.

Co to vlastně „chytrá budova” je a jak se liší od jiných budov? 

IoT budova je vybavena řadou zařízení a senzorů, které umí shromažďovat a analyzovat nejrůznější data o výkonu a celkovém využití stavby. Tyto informace mohou následně sloužit například k optimalizaci spotřeby energie nebo plánu údržby. Kromě toho použité technologie pomáhají zlepšit komfort nájemníků či pracovníků, a to poskytováním informací v reálném čase o teplotě a kvalitě vzduchu v jednotlivých prostorách. Celkově majitelům budov tyto moderní technologie přinesou úsporu času, financí a zvýší také bezpečí jejich nemovitosti.

Instalovat iOT technologie lze bez problémů také u starších budov. Ty je možné jejich prostřednictvím modernizovat a posunout na vyšší úroveň — jednoduše a bez velkých nákladů. S renovacemi stávajících staveb pro úsporu energií a snížení emisí skleníkových plynů by navíc jejich majitelé neměli otálet. Od roku 2027 totiž dojde ke zpoplatnění také emisí z vytápění budov, proto — více se o tomto tématu můžete dočíst v našem článku Fit for 55.

Kontrola IoT technologií na jednom místě

Jak dochází ke správě a monitoringu více IoT technologií? Jednoduše a na jednom místě. V rámci centrálního místa dochází ke sběru a vyhodnocování dat o zařízeních, prostředích a energiích z různých zdrojů. Nainstalované senzory a zařízení uvidíte v přehledných grafických schématech, mapách a filtrovaných seznamech. V rámci systému si také můžete nastavit automatizované reakce (scénáře) na určité situace, konsolidaci dat a využít celou řadu dalších funkcí. Problémem není ani integrace systému s již existujícími IT systémy a obchodními procesy.

Co všechno IoT technologie nabízí a umožňují

Sledování stavu technického vybavení budov

Díky nasazení jednoduchých a neinvazivních prvků IoT je možné sledovat stav kotelen, vzduchotechniky i klimatizací. Instalace i spuštění monitoringu je velmi snadné a rychlé, díky čemuž jednoduše získáte přehled nad provozem i klíčovými parametry budovy. K získaným datům máte neustálý přístup, a to doslova odkudkoliv. Dále je možné nastavit požadavky týkající se servisu vybavení dle délky provozu, servisních cyklů i při překročení nastavených parametrů.

Sledování a optimalizace spotřeby energií

V rámci energetických úspor vám IoT v první řadě pomohou poznat vaši skutečnou spotřebu — na základě vyúčtování, stejně jako na vývoji v čase i v závislosti na okolním prostředí. Automatické odečty současně přispívají k eliminování rizik v souvislosti s možnými úniky energií. IoT dále umožní optimalizovat vytápění i chlazení budovy prostřednictvím strojového vyhodnocení prostředí včetně závislosti na aktuálním počasí i počtu osob. Tyto možnosti ocení především majitelé kancelářských budov, výrobních závodů, logistických a skladových parků i bytových domů.

Monitoring a údržba strojů

IoT technologie umožňují neinvazivní monitoring strojů, a to bez zásahu do jejich elektroniky, a následné spuštění systému prediktivní služby. Ta oproti té reaktivní přináší výhodu v podobě průběhu na základě reálného využití techniky. Prostřednictvím neustálého sledování provozu, stavu i chování strojů je možné s odpovídajícím předstihem plánovat nutné servisní úkony a spolehlivě tak předejít nákladnějším opravám a poruchám.

Monitoring serverových a datových místností

Integrované sady neinvazivních senzorů v datových a serverových místnostech umožňují vzdálené sledování celé řady kritických parametrů. Díky tomu dostanete včas upozornění týkající se potenciálních problémů, a budete se tak moci pustit se do jejich řešení v co nejkratším možném čase.

V rámci monitoringu obdržíte například varování o překročení nastavených parametrů, teplot, o výpadku napájení, vstupu osob do daného prostoru, riziku záplavy, ohně či kouře. Zajímavou funkcí je také analýza nastavení chlazení, kterou oceníte hlavně při nastavení chlazení v rámci optimalizace spotřeby provozu.

Monitoring a zajištění úklidových služeb

Moderní technologie je možné využít také u úklidových strojů. IoT vás upozorní například na vysokou či nízkou frekvenci úklidu, neprovedení úklidu či nesprávné použití stroje. Stejně tak vás upozorní na možnou technickou závadu. Díky pravidelné analýze a kontrole úklidových strojů budete moci optimalizovat jejich výkon, nabíjet a prodloužovat životnost akumulátorů, stejně jako provést audit úklidu pro jeho vykazování.

Kromě toho vám IoT mohou pomoci s kontrolou dodávky úklidových služeb prostřednictvím docházkového systému. Tímto způsobem budete mít v reálném čase přehled o tom, zda úklid probíhá, či ne, a v případě potřeby poslat na místo náhradní posily.

Vytvoření kvalitního pracovního prostředí

IoT senzory a čidla v kancelářích vám pomohou vytvořit zdravé a produktivní prostředí na pracovišti. Kromě toho s nimi dosáhnete optimalizace i úspor nákladů, a to na základě měření různých veličin v kancelářských a společných prostorách, u kterých proběhne jejich následné vyhodnocení. Monitorovat, ovládat a řídit je možné vzduchotechniku, topení, klimatizaci, světla, přístupový systém, rolety a další stínící techniku. 
Závěrem se dá pouze říci, že chytré budovy představují revoluci v IoT technologiích a mění způsob, jakým vnímáme a využíváme stavby — nové i ty stávající. Snaha o ekologičtější provoz, bezpečí prostor, úsporu času i financí jsou klíčovými motivátory, které pohánějí vývoj stále kupředu. Se současným rychlým tempem technologického pokroku můžeme očekávat, že se tyto technologie ještě více rozšíří a změní náš pohled na budovy, ve kterých žijeme a pracujeme.