Audit pro Obchodní dům Klášter přinesl úspory 1,4 mil. ročně

Vedení Obchodního domu Klášter Brno stálo v roce 2021 před otázkami, na které si nedokázalo tak jednoduše odpovědět: V jakém stavu se objekt skutečně nachází? Je opravdu vše v souladu s platnou legislativou? Jak zvýšit výnos z nemovitosti a spokojenost nájemců a uživatelů? Z toho důvodu se majitel objektu rozhodl nechat si vypracovat kompletní auditní zprávu. Co překvapivého v ní stálo, vám poodhalíme právě teď.

Audit celkově zhodnotil stav a navrhl konkrétní řešení

 • 1 400 000 Kč roční úspora za provoz objektu
 • 3 400 000 Kč náklady na realizaci úsporných opatření
 • 2,5 roku návratnost investice

Objekt si dosud spravovali svépomocí

Brňané Obchodní dům Klášter dobře znají. Stojí v centru města na Jaselské ulici a tvoří ho komplex budov v raně barokním stylu. Denně těmito prostory projdou stovky lidí: navštěvují obchody, služby i kavárny. Správu tohoto rozsáhlého objektu si společnost Urbanon dosud zajišťovala svépomocí – po technické, legislativní, administrativní i ekonomické stránce vše běželo dobře. Tlak na zefektivnění procesů ale neustále rostl. A s ním přišly i nové výzvy: dala by se správa a chod objektu dělat lépe? Kde a s čím začít? Světlo do situace vnesla až auditní zpráva.

“Měli jsme pocit, jako bychom šli s kůží na trh. Auditoři nás rozebrali na atomy. Prošli každý metr budovy a zjišťovali naprosto vše: co děláme, jak a proč. Výstupem byl 60stránkový dokument, který nám představil, jak s co nejmenším úsilím a náklady získat z nemovitosti co největší zisk a užitek. Dodnes z něj každý den těžíme.”

Petr Prokš, Urbanon

Hlavní cíl – zjistit, co s nemovitostí dál

Pro nedostatek zkušeností, personálních kapacit a z důvodu “profesní slepoty” klient od možnosti zpracovat si audit svépomocí upustil. Rozhodl se oslovit odborníky. Od spolupráce s nimi si sliboval především:

 • bezvadný chod nemovitosti,
 • prověření všech procesů,
 • odhalení technických nedostatků a jejich nápravu
 • a navržení řešení směřujícího ke spokojenosti nájemců, většího výnosu z nemovitosti, finančním a personálním úsporám.

“Každý audit je pro mě vždy obrovská výzva. Budova je složitý organismus, kde vše souvisí se vším. Na jejím chodu se podílí spousta lidí. A aby dosahovala očekávaného výsledku, musí být vše naprosto vyladěné – od technických záležitostí přes administrativní až po ty procesní. Někdy si se svým týmem specialistů připadáme jako detektivové, technologové a vizionáři v jednom: musíme uchopit objekt celostně a předložit jasné a efektivní řešení. A přesně to mám na tom nejraději.”

Miroslav Bárta, PFM-Service

Výsledky auditu: jasně vyčíslené, okamžitě použitelné v praxi

Audit přinesl detailní pohled na aktuální stav OD Klášter a plán dalšího rozvoje. Týkal se mimo jiné dodavatelských smluv na elektrickou energií a její rozúčtování, sjednocení elektrických revizí včetně změny jejich četnosti, úprav pojistných smluv a přechodu na paušální platby za služby spojené s nájmem, zavedení elektronického vrátného, výměny MaR či instalace vlastní moderní trafostanice.

Součástí auditu byl také souhrn navržených řešení s vyčíslením jejich nákladovosti a přínosu. Zavedením všech opatření klient docílí roční úspory 1 400 000 Kč a vylepšení ročního cashflow 2 300 000 Kč. Návratnost investice je přitom poměrně nízká – pouze 2,5 roku.

Jaké jsou další přínosy auditu pohledem klienta?

 • Větší klid a přehled o všech procesech,
 • menší administrativní náročnost,
 • jistota, že je vše v souladu s legislativou,
 • jednodušší smluvní vztahy s nájemci,
 • zefektivněné procesy spojené s provozem a vlastnictvím nemovitosti.

Další kroky a doporučení na závěr

Auditní zpráva měla pro klienta komplexní přínosy. Na jejím základě se klient rozhodl, že správu a chod objektu OD Klášter je efektivnější svěřit do rukou odborníků.

“Vlastníte nebo spravujete nějakou nemovitost? Chcete mít vše v pořádku z pohledu legislativy, správně nastavené vnitřní procesy, bezvadný technický stav nemovitosti a technologií, spokojené nájemce, vyšší hodnotu svého majetku a vyšší výnos z nemovitosti? Pak vám mohu audit s klidným svědomím doporučit. Investice se vám vrátí. Mnohonásobně a v krátkém termínu.”

Petr Prokš, Urbanon